អ្នកម្តាយ Cute ប្រាប់ពីរូបមន្តងាយៗក្រោយពីសម្រាលកូនហើយ រូបរាងនៅតែស្អាត និងក្បាលពោះរាបស្នើតែម្តង
Khmer press October 28, 2019 at 4:28 am
facebook

អ្នកម្តាុយ Cute ម្នាក់ដែលមានផេកហ្វេសបុកឈ្មោះ Linna momlife KH / AU បានចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យអ្នកម្តាយក្រោយសម្រាលកូន មានក្បាលពោះរាបស្នើស្អាត។ គាត់បានរៀបរាប់ថា៖” ខ្ញុំមិនមានរូបមន្តអីច្រើនទេ ពេលទើបសម្រាលកូនហើយធ្វើវិធីបែបងាយងាយ គឺ ឧស្សាហ៍ញាុំទឹកក្ដៅព្យាលយាមរិតហ្គេនដើរហាត់ប្រាណ នឹងញាុំបន្លែផ្លែឈឺអោយច្រើន ជាពិសេសវិតាមិនឆុងទឹកសំរាប់សុខភាព ប្រភេទអ្វីក៏បានអោយតែអ្នកចូលចិត្ត ហើយពេលបាយល្ងាច ញាុុំស្រាកម្ដៅសាច់ , ពេលគេងរឹតហ្គេចនឹងដាក់ស្អំទឹកក្ដៅពីលើ ,ឧស្សាហ៍រឹត ប្រេង ដៃជើងនឹងពេាះអោយខ្លួនមានកំដៅ គេងលក់ស្រួល ព្រេាះខ្ញុំសម្រាលចំខែត្រជាក់ !កូនអាយុ៦ខែ ក្បាលពេាះបានប៉ុន្នេះ សប្បាយចិត្តណាស់ !”