បើចង់ដឹងថា មីកញ្ចប់ រាល់ថ្ងៃមានជាតិគីមីតិច ឬច្រើន សូមមើលវីដេអូនេះ មានវិធីសម្គាល់ ៣ យ៉ាងដែលបងប្អូនអាចសម្គាល់បាន សូមជួយ share ចែកគ្នាដឹងផង
Khmer press November 3, 2019 at 10:53 am
facebook

នេះគឺជាវិេដអូមួយដែលដកស្រង់ចេញពីផេកឯកឧត្តម អ៊ាង សុផល្លែត ដោយគាត់បានបង្ហោះវិដេអូពីទូរទូស្សន៍អប្សរា ពីការត្រួតពិនិត្យមើលថា មីកញ្ចប់ដែលយើងបរិភោគមានជាតិគីមីឬទេ? ដោយគាត់បានសរសេររៀបរាប់ ជាមួយនឹងរូបភាពវិដេអូថា៖ ដោយ បើចង់ដឹងថា មីកញ្ចប់ រាល់ថ្ងៃមានជាតិគីមីតិច ឬច្រើនសូមមើលវីដេអូនេះ មានវិធីសម្គាល់ ៣ យ៉ាងដែលបងប្អូនអាចសម្គាល់បាន សូមជួយ share ចែកគ្នាដឹងផង។ សុំបងប្អូនទស្សនាវិដេអូខាងក្រោមទុកជាចំណេះដឹង៖