ពងទាជ្រក់ ទុក1យប់ទេីបញាំបាន បុកទឹកត្រីកោះកុងហឹរហឹរញាំជាមួយ គេថាឆ្ងាញ់ដូចខួរក្ដាម
Khmer press December 3, 2019 at 2:34 pm
facebook

ពងទាជ្រក់ ទុក1យប់ទេីបញាំបាន បុកទឹកត្រីកោះកុងហឹរហឹរញាំជាមួយ គេថាឆ្ងាញ់ដូចខួរក្ដាម សាកធ្វេីញាំខ្លួនឯងបានណាចាំប្រាប់ពីវិធីធ្វេី គ្រឿងផ្សំ៖ ទឹកត្រីស្ករត្នោត ស្ករស ទឹកធម្មតា ទឹកសុីអីុវខាប់ ម្ទេសខ្ទឹមស ។ វិធីធ្វើ៖ ដាំទឹកមួយចានអោយពុះដាក់ទឹកត្រីសុីអុីវស្ករសស្ករត្នោតចូល ម្ទេស ខ្ទឹម រួចកូរចូលគ្នាពុះរួចទុកអោយក្ដៅៗល្មម ពងទាគឺយកតែក្រហមទេ រួចដាក់ក្នុងប្រអប់ចាក់ទឹកដាំនិងចូលក្របទុកមួយយប់ព្រឹកឡេីងញាំបាន ញាំជាមួយបាយក្ដៅៗនិងបុកទឹកត្រីកោះកុងញាំជាមួយ ទេីបឆ្ងាញ់។