តម្លៃសាំងធ្លាក់ចុះវិញហើយ ចាប់ពីថ្ងៃ១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញាសាំងធម្មតា២,៩៥០រៀល និងម៉ាស៊ូតតម្លៃ២,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ
cily sok September 15, 2020 at 12:59 pm
facebook

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថ្មីមួយ ស្តីពីការកំណត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈ ត្រូវលក់រាយតាមស្ថានីយចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ដោយសាំងធម្មតាត្រូវលក់តម្លៃ២,៩៥០រៀល ក្នុងមួយលីត្រ និងម៉ាស៊ូតលក់ក្នុងតម្លៃ ២,៦០០រៀលក្នុង១លីត្រ៕

សូមអានសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង៖ ផ្តល់សិទ្ធដោយ៖ Freshnews