ស្នងការរាជធានីភ្នំពេញ បង្ហាញលេខទូរស័ព្ទស្នងការរង អធិការ ទាំង១៤ និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង១០៥ សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍បញ្ហាផ្សេងៗ
Khmer press April 6, 2021 at 1:24 pm
facebook

(ភ្នំពេញ)៖ លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក ស ថេត ស្នងការ នៃស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ បានបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទស្នងការរង អធិការ ទាំង១៤ និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង១០៥។

ការបង្ហាញលេខទូរស័ព្ទទាំងនេះ ដោយមានការកែសម្រួលភារកិច្ចមួយចំនួនចំពោះស្នងការរង ចុះដឹកនាំការងារតាមបណ្តាអធិការនគរបាលខណ្ឌទាំង១៤ និងដើម្បីកាន់តែងាយស្រួល ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាក់ទងផ្ទាល់មកលេខស្នងការរង អធិការ ទាំង១៤ និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង១០៥។

បើតាមស្នងការរាជធានីភ្នំពេញ ពេលជួបបង្ហាញផ្សេងៗ ប្រជាពលរដ្ឋអាចទាក់ទងលេខទូរសព្ទទាន់ហេតុការណ៍របស់ក្រុមការងារព័ត៌មាន និងប្រតិកម្មរហ័ស ០៦៩ ៥១៦ ៩៩៩៕

ខាងក្រោមនេះ ជាលេខទូរស័ព្ទស្នងការរង អធិការ ទាំង១៤ និងនាយប៉ុស្តិ៍ទាំង១០៥៖

ផ្តល់សិទ្ធិដោយ៖ freshnews